O nama

Udruženej građana Tag-Web osnovano je 2016 godine ali svoje korene vuće dosta ranije gde je grupa mladih ljudi radila na kreiranju velikog broja web rešenja, projekata i web portala.

Želja nam je da kroz edukativne projekte skrenemo pažnju na važnosti IT sektora ali i da pomognemo mladim da se pronađu u ovom sektorum, kao i mogućnosti koje postoje za rad putem interneta.

Preko web portala na kojima radimo imamo za cilj da informišemo građena ali i da pružimo mladim kreativnim ljudima da se izraze i da kreiraju svoj jedinstveni sadržaj (bilo da je to tekst, fotografija, video).

Takođe udruženje radi puno na kreiranju jedinstvenog sadržaja kroz video, audio formate kako za svoje potrebe tako i za potrebe drugih projekata.

Radi ostvarivanja ciljeva Udruženje Tag-Web nastoji da:

  1. prikuplja informacije o razvoju softvera;
  2. organizuje samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti informacionih tehnologija;
  3. objavljuje publikacije, multimedilajni sadržaj u svrhu informisanja građana;
  4. organizuje stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti informacionih tehnologija i za sprovodjenje aktivnosti na ukazivanje o važnosti bezbednosti na internetu;
  5. sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave informacionih tehnologijama, bezbednosti na internetu i sl..
  6. izrađuje internet prezentacije;
  7. Pruža informacije javnosti, putem različitih medija u skladu sa važećim Zakonima i propisima Republike Srbije;
  8. Obavlja druge delatnosti kroz realizovanje projekata i akcija u cilju poboljšanja kvaliteta života građana;