Kontakt

Ako želite da nam se pridružite ili da nas kontaktirate sa predlogom ili sigestiju za naredne projekte otvoreni smo da Vas čujemo

Tag-Web udruženje građana

tel: 064 133 8182
adresa Vuka Karadzica 24
37213 Vitoševac,
PIB: 109472429
MB: 28201281
200-2862880101960-44

10 + 12 =